• 022081113440014

اخبار

فعالانه در آموزش نظارت بر ایمنی شرکت کنید و تولید ایمن را با وجدان اجرا کنید

SHENZHEN ALL VISION LCD TECHNOLOGY Co., LTD فعالانه در آموزش ها و جلسات مربوطه بخش نظارت بر ایمنی منطقه Bao'an شرکت می کند و از شرکت کنندگان می خواهد که وضعیت هر جلسه و روح جلسه را در هر سطح مردمی پیاده سازی کنند. پرسنل مدیریت تولید ایمنی، با وجدان آن را در کارهای عملی پیاده سازی کنند، درس های حادثه را عمیقاً جذب کنند و دو روش پیشگیری از آتش سوزی "مدیریت خطرات و درمان خطرات پنهان" دیوار را حفظ کنند، کار استانداردسازی و رعایت استانداردها را برای تولید ایمن تقویت کنند. با وجدان بازرسی های تولید ایمنی، پیشگیری از سیل و فعالیت های "ایمنی 100 روزه" را انجام دهید، با جدیت در کارهای مختلف تولید ایمنی کار خوبی انجام دهید و قاطعانه به انواع حوادث ایمنی تولید پایان دهید.

اخبار

زمان ارسال: ژوئیه-20-2022